JO-GO Design Studio

Preduzeće za marketing, dizajn i trgovinu

Višnjička 45a, 11000 Beograd, Srbija

Matični broj: 17132407
Registarski broj: 6011204021
PIB: 100249908
Šifra delatnosti: 22150

Telefoni: 011/ 2979 107, 2979 139, 2979 140, 2979 145, 2979 147
Fax: 011/ 2979 009
Email: office@jogo-design.com