Suvi žig

Ručna tehnika oplemenjivanja vizit karte ili rokovnika utisnutim detaljima u materijal, bez boje kao reljef ili sa folijom u boji (zlatotisak, srebrotisak…). Ova tehnika utiskivanja logotipa ili imena firme takođe se koristi i za ataše mape, notese i sličnu galanteriju.