Sito štampa

Sito štampa jeste najadekvatnija tehnika štampanja kojom je omogućeno štampanje na gotovo svim materijalima. Glavne odlike sito štampe su intenzivan nanos boje, najveća postojanost na materijalima od svim drugih tehnika štampe. U korist sito štampe ide i cena koja za najnižu cenu daje najbolji kvalitet.

Svoju najveću primenu je pronašla u štampanju na tekstilnim predmetima. Sa našom automatskom šestobojnom mašinom za sito štampu, koja nam omogućava brz i neprikosnoven rad, pružamo vam štampu visokog kvaliteta u najkraćem mogućem roku.

U našoj sito štampariji štampamo na velikom broju materijala, od papira, preko plastike, drveta do tekstila, tako da je broj artikala koje brendiramo veoma veliki.