Dizajn

Na svom najosnovnijem nivou, grafički dizajn prenosi poruku. To je sredstvo za komunikaciju, jedinstven i upečatljiv način da se dođe do potrošača i internet korisnika, bilo da prodajete proizvod, najavljujete događaj ili želite da privučete kupce ili klijente. Logoi, reklame, štampani mediji, svi zahtevaju stručnost grafičkog dizajnera i svako ko je željan publike treba da razmotri kotisnost grafičkog dizajnera u svom marketingu.